Skip to main content
Praktijk de Haas

Aanpak

Traumatherapie & Psychosociale therapie

Het leven vormt je

Aan de hand van jouw vraag gaan we samen in kaart brengen wat jou bij mij heeft gebracht. Elke persoon heeft zijn eigen unieke situatie. Iedereen maakt dingen mee, we passen ons aan en gaan weer door. 

Ik bekijk je situatie als één geheel. Iedereen draagt in meer of mindere mate oud zeer met zich mee. Pijnlijke ervaringen. Het gaat niet om die ervaring, maar wat het met jou als mens gedaan heeft. 

Het leven vormt je. En het is mijn overtuiging dat we niet alleen moeten kijken naar wat zich nu aandient en dat aan pakken, maar dat het ook in perspectief staat met hoe je gevormd bent of wat je meegemaakt hebt. Met het uitgangspunt dat diep van binnen ieder mens intact is.

In het begin van je leven, tijdens je jeugd tot aan volwassen zijn toe maak je dingen mee. Positief en negatief. Het leven vormt je. Soms hebben we niet in de gaten dat patronen en overtuigingen ons hebben gevormd. En zijn we ons onvoldoende bewust hoe we vasthouden aan patronen en overtuigingen in ons leven. Voor de een werkt dat prima, maar voor een ander kunnen die patronen ineens niet meer werken of juist gaan tegenwerken. 

Misschien heb je iets meegemaakt wat indrukwekkend is geweest, waardoor je last hebt van onrust in je lijf en triggers. Of zijn er dingen jou overkomen waarvan je niet weet dat ze nog veel impact hebben op je huidige leven. Dat het hierdoor moeilijk is voluit in verbinding met jezelf of anderen te staan. 

Je krijgt fysieke klachten, voelt je somber of gespannen, slaapt slecht, je staat continu op standje ‘alert’ of je komt snel in conflict met anderen of juist met jezelf. 

Ik werk trauma-informend en ben getraind om trauma te behandelen. Ik denk dat veel issues die we ervaren, onderliggend kleine of grote trauma’s kennen. Welke opgeslagen zijn in je lijf. Daaraan voorbij gaan, staat heling in de weg.

Ik werk met Complex ofwel Chronisch Trauma. Jouw situatie is het uitgangspunt en het beginpunt van waaruit we ons contact opbouwen. Samen op zoek gaan naar wat voor jou van belang is. Stukje voor beetje tevoorschijn mogen komen met alles wat er is.

Ik vind het belangrijk samen te onderzoeken waar je staat. Ik denk namelijk dat jij deskundig bent over jezelf. Dat is het uitgangspunt. Vervolgens gaan we onderzoeken hoe jouw mechanismen en coping strategieën werken. Zodat jij jezelf en je gedrag beter gaat begrijpen. Vandaaruit gaan we werken naar heling. Jezelf leren reguleren en stabiliseren zodat je grip ervaart. Dat je al het geleerde kunt integreren en transformeren in jouw leven. Er naar toewerken dat jij een expert wordt in en over jou eigen leven, dat je grip en balans ervaart zodat je voluit in je leven staat!

No size fits all, Daarom help ik je graag bij jouw persoonlijke zoektocht. 

Patronen en overtuigingen beïnvloeden gedrag. We werken aan het doorbreken van patronen. Traumageïnformeerd. Inzet op veerkracht en heling.

Vanuit mijn professionele achtergrond en ervaringsdeskundigheid gaan we jouw situatie verkennen.

Tijdens de kennismaking kijken we of het klikt en matcht, vanuit beide kanten. En kijk jij of het goed voelt voor je. Daarna volgt een intake; wie ben je, wat zijn je klachten, wat is je achtergrond, wat is je vraag en wat zijn je verwachtingen. We komen samen tot een plan. Daarin stellen we doelen.


Denk aan doelen als:  verwerking van events/trauma’s,  omgaan met triggers die zich ongevraagd aandienen vrij zijn van angsten,  minder onrust hebben,  minder stress ervaren,  meer balans vinden,  meer veerkracht hebben,  voelen wat je behoeftes zijn en waar je grenzen liggen,  meer energie krijgen,  meer zelfvertrouwen hebben en assertiever zijn,  beter in je vel zitten,  je proces van heling en genezing in gang zetten  en nog meer….

Het vertrouwen krijgen in jezelf door te leren  hoe je jezelf kunt reguleren op momenten dat je overspoelt raakt. 

Met elkaar in gesprek en via diverse tools en technieken gaan we werken aan oplossingen,  verandering, verwerking en/of het vergroten van je veerkracht. We werken niet alleen via je hoofd (praten en denken), maar met name ook via je lijf. Ik kijk holistisch en lichaamsgericht. Ik werk niet fysiek aan het lichaam, maar aan het ontdekken en helen van de eigen traumasporen die het lijf opgeslagen heeft. Met interventies en technieken die zijn gericht op heling en herstel. Op meer rust en ruimte en minder ontregeling.
Het is mijn overtuiging dat we alle elementen nodig hebben om tot heling en genezing te komen. Alleen voorzichtig praten helpt niet.

Dit alles in vertrouwen, in veiligheid en in gelijkwaardigheid. 

Mijn trauma-informend denken en handelen zullen een rode draad vormen binnen het contact.

Het klinkt vaak zo wollig allemaal; mens zijn, jezelf zijn, in balans komen, in verbinding zijn, je authentieke kern ontdekken, je talenten benutten, je veerkracht vergroten. Ik heb ervaren dat het kan!

Ik help je graag met jouw persoonlijke zoektocht. Samen gaan we aan de slag.

Wees welkom!